The power of Unfriend and Unfollow


Are you tired of being bashed and bullied from social media? Soak from different negativity from your Facebook timeline? Hatred, negative news and even negative feedback from the past. Getting Bitter from the past, composing anger, jealousy and envy from your Ex. Bf/Gf status.

Now let us discover the power of Unfriend button. Unfriended  him or her from your social media accounts. Less negativity and less toxic to your everyday jolly and fruitful life. You can’t see any news about him/her. You can post whatever you want to make yourself better and happy. You dont need to make your life complicated, the only thing to have a useful day and useful life is to start your day with a smile.

We can see different negatrons sa araw araw na gumigising tayo. Nakakakita tayo ng iba’t ibang uri ng mga tao na talaga namang magbibigay sayo ng hindi magandang umaga. Sa pag gising mo palang meron at merong sisira sa araw mo. Sa pag byahe meron at merong mag uudyok na painitin ang ulo mo. Paano ito maiiwasan Unfollow mo ang mga nakaraan at kahapon na hanggang ngayon ay nagpapagulo sa isip mo. Isipin mo na araw araw ay isang umaga at simula at isang umaga na sa pagtulog mo ay katapusan na ng lahat ng iyong problema.  H’wag mong isipin ang problema masyado dahil sa kakaisip mo hala ka baka makita mo na lang ang sarili mong nag babadyang tatalon sa tulay. Don’t make things comlplicated.

The power of Unfollow. kalimutan mo na kasi. H’wag mo ng sundan dahil sa kakasunod mo masasaktan ka lang. Hayaan mo siyang tuluyang lumayo at hayaan mo rin ang sarili mo na ilayo sa kanya. Sa paglayo at pag iwas may masasaktan at syempre meron din sasaya at hayaan mo na ikaw ang sumaya.  Unfollow the bad habbits of being a Kontrabida o yung isang nagmamakaawa. Hayaan mo na H’wag mo ng sundan ba ang pagkatanga ng isa pang katangahan.  Lahat ng hindi magaganda at hindi nakaktuwa sa iyo ay H’wag mo ng pagtuunan ng pansin. I-unfollow m lahat ng tao na sa tingin mo ay nakakapagbigay ng mabigat na loob sa pang araw araw mong pamumuhay.

Unfriend button. Isang pindot lang di mo na siya makikita, isang pindot lang sasaya kana pero bakit hindi mo magawa. Bakit hirap na hirap ka na pindutin ang button na magpapalaya sa iyo sa kulungan  ng kalungkutan. Dahil gusto mong maghiganti at pagselosin siya? Gusto mo parin bang nakikita ang mga ginagawa nya at gusto mong malaman kung sinusundan ka rin niya. Move on? ok nasasaktan ka at nahihirapan dahil yung tao na iyon ay nagawa nang mag move on, naunahan ka ganun ba iyon?  Sabi nga ni kaibigang Stephen king ”  Some birds are not meant to be caged, that’s all. Their feathers are too bright, thier songs too sweet and wild. So you let them go, or when you open the cage to feed them they somehow fly out past you. And the part of you that knows it was wrong to imprison them in the first place rejoices, but still, the place where you live is athat much more drab and empty for their departure. ”  Diba ang ganda hahah pero di ko rin na gets hehe pero if you make this statement to ponder why not. Makakatulong sya sa iyo para masunod ang Unfriend, Unfollow rules. Simple lang naman ang gusto kung sabihin. Ikaw mismo ang makakapagpasya kung gusto mo maging masaya at malaya sa nakaraang patuloy kang iginagapos. Ikaw ang mas may higit na kaalaman kung kailan ka magiging handa sa paglaya ng iyong nararamdaman.
xoxo

THANK YOU!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s