Kung gaano kasakit ang pag iwan ganoon din kasakit ang paglimot.


Nararamdaman ko ang unti unting pagbago nang anyo ng isang puso na nasaktan. Unti unting gumuguhit sa kanyang pisngi ang tubig na nagmumula sa kanyang mga mata. Unti unting napapalitan ang mga ngiti ng pighati. Iniwan at nasaktan, iniwan ng walang dahilan. Nagmahal, umasa sa taong hindi naman nakalaan sa kanya. 

Kung gaano kasakit ang pag iwan ay ganoon din kasakit ang paglimot o minsan mas masakit pa ang nararamdaman pag pilit mong kinakalimutan na kayo ay masaya noon at ngayon ay nasa kabilang mundo na siya ng kasiyahan. Mas masakit kalimotan ang taong kahit kailan ay hindi naging ari mo. Masakit ang lumimot sa taong pinag laanan mo ng panahon at oras. Oras na ngayon ay hindi na mabibigay sayo ng buo o kahit kakarampot.

THANK YOU!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s