100 Tula para sa Bayan


Ang isang daang tula para sa bayan ay hindi na kaya pang magawa, dahil sa bawat salita na pwede mong bitawan ay s’ya ring magiging sandata laban sa iyong pinaglalaban.

Uumpisahan mo sa pagtangis ang bawat letra na pinipilit mong iwangis. Susulat ka ng mahaba para makita kong sino ba talaga ang nagpapakumbaba.

Sa bayan na ang alay ko ay tula, isang daang tula na hirap akong igawa. Bayan na bulag sa katotohanan sa bayan kong pilit kong pinaglalaban. 

Wala ng batas na umiiral sa bayan kong karamihan ay hindi na ginagamit ang pinag aralan. Kaliwa’t kanan na patayan para sa unti unting pagbagsak ng aking bayan. 

Lider na matapang palasak ang kanyang pangalan, mga taong sumisigaw sa isang pagbabago na hindi nila kayang gampanan. Ang isang daang tula sa aking bayan ay sadyang nilimot na dahil sa napakaraming gahaman. 

Hindi ko na alam kong paano sisimulan ang isang tula nang hinagpis at pakikipaglaban. Hindi na uso ang papel at pluma na gamiting sandata para sa mga kalaban. Pilipino laban sa pilipino ang tunay na pumatay sa demokrasyang pinaglalaban.

Isang daang tula para sa bayan na kahit ang nakapiring na dalaga ay nagagamit na sa hindi matuwid na paghatol at pag hingi ng hustisya, hustisya para sa mga taong tumatangis sa kanilang kakarampot na karapatan.

Nais ko ng pagbabago kagaya mo, pero mahirap magbago kong sa sarili mo ay hindi ka handang kumbinsihin ito. Isang daang tula para sa bayan na piniringan at binawian ng karapatan. 

Isang daang tula para sa bayan na ang karamihan ay Bulag sa katotohanan. Isang daang tula para sa bayan na ang iba ay naging pipi sa kanilang karapatan. Isang daang tula para sa bayan na ang karamihan ay naging bingi sa ingay ng mga bakbakan.

Nais kong gumawa ng isang daang tula para sa bayan pero takot ako na baka sa huli ako ay mapagbintangan at sabihin na ako ay nanlaban. Gusto kong gumawa ng isang daang tula para sa bayan para magising na tayo sa katotohanan na ang inaasam nating pagbabago ay libo-libong buhay muna ang masasayang.

Isang daang tula para sa aking bayan, Bayan na aking minamahal at bayan na aking paglilikuran. Isang daang tula para sa aking bayan para sa demokrasyang bansa na ngayon ay kinikitilan ng kalayaang makapagsalita.

Sa apat na kulay ng aking bandila, Isang daang tula ang alay ko para magbalik ang tingkad ng kulay nito. 

THANK YOU!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s